Een taxatie kan verschillende doelen hebben. Een woning heeft namelijk meerdere soorten waarden. De verkoper van een huis wil een andere waarde weten dan een bank die een hypotheek verstrekt.

Een taxatie kan men laten verrichten voor verschillende doeleinden zoals voor een;

  • Hypotheek aanvraag bij een geldverstrekker.
  • Bij verandering en/of verhoging van een hypotheek.
  • Ten behoeve van waarde inzicht van het onroerend goed.
  • WOZ-waarde bepaling.
  • Om fiscale redenen Aan onroerend goed kunnen verschillende waarden worden toegekend, hieronder beschrijven wij er enige.
  • Vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. Dat is de verkoopwaarde welke het pand kan opbrengen als het te koop wordt gezet op de vrije markt.
  • Executiewaarde bij eigen gebruik. Dat is de verkoopwaarde welke het pand moet kunnen opbrengen bij een gedwongen verkoop (zgn. executie verkoop/veiling). Aan de hand van deze waarde verstrekt de bank normaliter hypotheek.
  • Daarnaast is het mogelijk het object na verbouwing te taxeren, zodat men een vrije verkoopwaarde en executiewaarde na verbouwing verkrijgt, dit aan de hand van o.a. een verbouwingsspecificatie. Zodoende is het ook mogelijk een verbouwing mee te financieren.
  • Herbouwwaarde. Dat is de waarde ten behoeve van de opstal- c.q. brandverzekering.

P.A.G.O. Adviesgroep is uitstekend bekend met de Groningse en regionale onroerend goed markt en heeft een uitstekende en betrouwbare databank en kennis in de loop der jaren opgebouwd.

De medewerkers van P.A.G.O. Adviesgroep staan graag voor u klaar.